icon-vi icon-en
Youtube Facebook Twitter Google
icon-diachi31 Trần Văn Mười - Hóc Môn - Tp.HCM
icon-hotlineHotline: 0968345680

Bạn có thể trở thành Thám tử ?

28-08-2018

1. Bảo đảm bí mật, giữ kín bí mật của khách hàng, nếu tiết lộ ra ngoài thám tử không còn được tin cậy nữa. 2. Nghiêm cấm nhận hối lộ. 3. Thậm chí là những vụ việc điều tra không được trả công vẫn phải cần cù.

back-to-top.png